AP stavbyStavební řešení katalogových domů

Zhotovitel si vyhrazuje právo na možné odchylky ve standardech, pokud tyto změny nepovedou ke změně prezentovaných technických a užitných vlastností výrobku.

Technické provedení stavby Použité materiály
Zakládání
zemní práce, základové pasy pasy a patky, ztracené bednění
ležatá kanalizace, základová deska
izolace proti zemní vodě, vlhkosti a radonu
provedení uzemnění

beton třídy dle PD, dutinové zdící tvarovky
potrubí plastové KG-systém (PVC), kari sítě
penetrace, asfaltový pás
zemnící pásek a drát FeZn, svorka
Svislé konstrukce
nosné zdivo, příčkové zdivo

komín

broušené cihelné bloky Porotherm
tepelněizolační tvárnice YTONG
keramický a nerezový komín Schiedel
Vodorovné konstrukce
ztužující věnce
stropní konstrukce


beton třídy dle PD, betonářská ocel
Porotherm - stropní nosníky POT a stropní vložky MIAKO
YTONG - stropní nosníky a stropní vložky
Goldbeck prefabrikované stropní panely
Schodiště
schodiště (u patrových domů)


dřevěné bez podstupnic (alt. s podstupnicemi)
železobetonové (povrch: dřevo, vinyl, ..)
zábradlí dřevěné (alt. nerezové), madlo dřevěné
Konstrukce zastřešení
konstrukce střechy
střešní krytina
klempířské prvky
střešní okna

konstrukce krovu vázané, příhradové vazníky
betonová krytina KMB BETA (alt. BRAMAC)
střešní sytém PREFA (alt. Lindab)
okno VELUX GLL s izolačním trojsklem
Výplně otvorů
okna a dveře
parapety vnitřní a vnější
dveře interiérové
garážová vrata

plastový profil Deceuninck Prestige, 3 těsnění, trojsklo
desky DTD povrchově upravené, desky tažené hliníkové
vnitřní výplň voština (alt. DTD), povrch kašírované (alt. CPL)
izolovaná sekční vrata se stropním pohonem SOMMER
Tepelné izolace
podlaha
soklová část
vnější stěny
stropní část

podlahový pěnový polystyren (alt. kročejové desky)
fasádní pěnový polystyren - soklové desky
fasádní pěnový polystyren s grafitem
izolace ze skelných vláken
Úpravy povrchů
vnitřní omítka
malby
sádrokarton
vnější omítka

stěrková omítka s armovací tkaninou (alt. jádrová omítka)
penetrace, dvojnásobný nátěr - bílá
systém RIGIPS (alt. KNAUF)
stěrková omítka s armovací tkaninou, pastovitá omítka
Podlahy
podlahy (obytné místnosti)
podlahy (garáž, sklad)

lité anhydritové podlahy (alt. betonové podlahy)
betonová mazanina, kari sítě
Zdravotechnika
vnitřní rozvody (voda, kanalizace)
zařizovací předměty

potrubí z plastických hmot - materiál PP, HT systém
sanitární keramika Concept 100
Ústřední vytápění
zdroj tepla
ohřev teplé vody
systém vytápění
systém vytápění (koupelna)

tepelné čerpadlo vzduch/voda (alt. plynový kondenzační kotel)
zásobník teplé vody o objemu 250 l (alt. 160 l)
podlahové teplovodní (alt. otopná desková tělesa)
otopné trubkové těleso
Elektroinstalace
silnoproudé rozvody
slaboproudé rozvody
vypínače a zásuvky

měděné kabely CYKY
příprava pro datové rozvody (vytrubkování)
ABB Tango - bílá

 

2