Projekt

AP stavby s.r.o. - fotovoltaické systémy CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002877 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu zadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

eu dotace

1