AP stavbyIndividuální domy

Máte vlastní představu o rodinném domě a z našich typových rodinných domů jste si nevybrali? Navrhneme Vám a zhotovíme individuální projekt. Po konzultaci nad dispozičním a architektonickým vzhledem, usazení domu přímo na váš pozemek, vypracujeme studii a následně projektovou dokumentaci. Návrh v nízkoenergetické nebo pasivní variantě je u nás standardem.

Postup při tvorbě individuálního projektu rodinného domu

 1. Informační schůzka
  S každým investorem, který se rozhodne pro stavbu individuálního rodinného domu, domluvíme společnou schůzku v naší kanceláři, během níž nám sdělí své představy k plánované stavbě rodinného domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení rodinného domu včetně všech informací o stavebním pozemku. Jedná se především o možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalitu umístění stavby a případné regulační podmínky, které mohou ovlivnit architekturu a velikost rodinného domu.
 2. Architektonická studie
  Prvním stupněm projektové přípravy je architektonická studie stavby rodinného domu vyhotovená architektem. Aby bylo možné rodinný dům zodpovědně navrhnout, je třeba provést prohlídku stavebního pozemku včetně blízkého okolí. Na základě získaných informací vypracujeme pro investora návrh dispozičního a architektonického řešení rodinného domu. Tento návrh je s investorem konzultován a postupně upravován tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Po odsouhlasení konečné varianty je dopracována architektonická studie. Po celkovém návrhu se vypracuje předběžný rozpočet. Cena za architektonickou studii je do předu odsouhlasena.
 3. Smlouva o dílo
  Po odsouhlasení objednatelem všech předchozích úkonů je sepsána smlouva o dílo včetně všech potřebných informací jako je celková cena za dílo dle přiloženého a odsouhlaseného rozpočtu, termíny realizací jednotlivých kroků. Dále součástí Smlouvy o dílo je vyhotovení projektové dokumentace, tak i materiálové provedení a standardní vybavení díla rodinného domu.
 4. Projektová dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení
  Na základě této dokumentace je možné zahájit projednání s příslušnými orgány a následně stavební řízení. Výsledkem celého procesu je stavební povolení.
 5. Samotná realizace
  Po vyřízení stavebního povolení následuje začátek výstavby rodinného domu dle kriterií uvedených ve Smlouvě o dílo. 
2