AP stavby s.r.o.

Stavební řešení nízkoenergetických domů

Zhotovitel si vyhrazuje právo na možné odchylky ve standardech, pokud tyto změny nepovedou ke změně prezentovaných technických a užitných vlastností výrobku.

Technické provedení stavby

 

Použité materiály

Zemní práce    
zemní práce, základové pasy, základová deska, ležatá kanalizace, armování desky izolace proti zemní vlhkosti a radonu, zateplení soklu, provedení uzemnění RD   základové pasy a deska z betonu, potrubí z trubek PVC, kari sítě, izolace proti zemní vlhkosti (radonu, tepelná izolace ISOVER, zemnící pozinkovaný pásek
Svislé konstrukce    
nosné zdivo, příčky, komín   bloky Porotherm, YTONG, HELUZ, Schiedel UNI
Vodorovné konstrukce    
překlady otvorů, věnce, armatura, stropní systém, stropní systém (bungalov, stropy II.NP)   Porotherm, YTONG, HELUZ, beton, armatura panely Spiroll, vložkový keramický strop MIAKO, YTONG, sádrokartonová konstrukce systém RIGIPS, KNAUF
Zastřešení    
kostrukce střechy, střešní krytina, konstrukce klempířské, střešní okna   krov dřevěný (alt. vazníky), ochranný nátěr, betonová taška systém Lindab, (alt. za příplatek TiZn, Cu), Velux - s izolačním dvojsklem
Výplně otvorů    
okna, vstupní a balkonové dveře vnější, parapety vnější a vnitřní, dveře vnitřní včetně zárubně, garážová vrata, vnější zábradlí   plastové s tepelně izolačním trojsklem v bílém provedení, parapet v provedení bílém, folioované s obložkovou zárubní, plechová, sklopná, ručně ovládaná, ocelové s nátěrem
Schodiště    
schodiště interiérové u patrových domů, včetně dřevěného madla, zábradlí schodiště podesta II.NP   železobetonové bez povrchové úpravy (alt. za příplatek dřevěné), madlo dřevěné, ocelové a nátěrem, madlo dřevěné
Tepelné izolace    
tepelná izolace v podlaze I.NP a II.NP
tepelná izolace krovu vkládaná mezi a pod krokve krovu
  tepelná izolace ISOVER (polystyren/minerál), tepelná izolace ISOVER ve dvou vrstvách (minerální vlna)
Povrchové úpravy    
vnitřní omítky, vnější omítky, malby, obklady, karamická dlažba s kladením kolmým bez listel a vzorů   stěrová omítka zakončená štukem (alt. sádrová omítka), dvouvrstvá stěrková (alt. jádrová) omítka zakončená finální pastovitou omítkou, bílá barva, keramické obkladačky a dlaždice
Podlahy    
Podlahy I.NP a II.NP - betonové mazaniny, podlahy garáž - betonová mazanina ukončená nátěrem   beton, (alt. za příplatek anhydritové podlahy), beton, nátěr
Výtápění    
teplovodní provedení zdroj elektrokotel, rozvody AL-PEX (plasto-hliníkú v podlahách   elektrokotel, potrubí, deskové radiátory, termostat a termostatické hlavice, deskové radiátory
Zdravotní technika    
rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty   plastové rozvody, potrubí z trubek PVC, WC, umyvadlo, vana, sprchový kout, baterie pákové
Elektroinstalace    
jednofázový rozvod měděnými vodiči, připrava anténího rozvodu a slaboproudu (vytrubkovánímú   měděné vodiče, jističe, vypínače a zásuvky
Stavíme nové sídlo společnosti