AP stavby s.r.o.

Ceník rodinných domů

Typové rodinné domy - BUNGALOVY

Vzhledem k vývoji cen stavebních materiálů jsou aktuální ceny rodinných domů pouze na vyžádání.

Sjednejte si s námi schůzku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Změny v typovém projektu ZDARMA. Vizualizace domů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat prvky nadstandardu. Konečná cena je na vyžádání a předložení cenové nabídky.

Požadavky na energetickou náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020.
V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) zavádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Termín budova s téměř nulovou spotřebou energie a vymahatelnost plnění parametrů tohoto typu budov jsou ukotveny v českém právu. Výsledkem postupného náběhu je stav, kdy všechny budovy, pro které je podána žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard BTNSE. Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platí od 1.1.2020.
Cena "Průkazu energetické náročnosti budov" od 3 000,- Kč.
Ceny projektových prací ČOV 3 000,- Kč.

Projektová dokumentace je včetně osazení na pozemku a napojení na inženýrské sítě.

V katalogové ceně není zahrnuto

  • terénní úpravy pozemku
  • zakládání na svahu, skále, atd.
  • přípojky inženýrských sítí
  • fasádní obklad - kámen/cihla
  • nutné zesílení konstrukcí v oblastech se zvýšeným zatížením sněhem
  • terasy, komunikace, chodníky, pergoly, markýzy
  • oplocení a pilíře PL a EL
  • kuchňská linka, svítidla, krbová kamna

Varianty řešení

Všechny materiály a detaily naší nabídky je možno variabilně podle přání zákazníka změnit po absolvováníkonzultační schůzky. Jedinou zásadou je dodržení statiky RD. Samozřejmostí je možnost změny vnitřní dispozice, barvy fasády, dodatečné zateplení, volby obkladů, barvy oken atd., popřípadě je možno rozšířit rozsah díla dle potřeby.

Možnost výstavby v třídě energetické náročnosti A, B

Standardní katalogové domy lze upravit tak, aby eneretická náročnost domů splňovala kritéria názkoenergetických staveb. V takových případech se využívá:

  • zlepšení tepelně technických parametrů obalových konstrukcí (stěny, střecha, odlaha, okna)
  • instalace solárních kolektorů, použití teplovzdušného vytápění s rekuperační jednotkou, instalace tepelného čerpadla
Stavíme nové sídlo společnosti