AP stavby s.r.o.

Ceník rodinných domů

Typové rodinné domy - BUNGALOVY

Typ Cena rodinného domu
Provedení obvodového zdiva Ytong Lambda YQ tl. 450mm + podlahové topení "zdroj kondenzační plynový kotel"
Cena rodinného domu
Provedení obvodového zdiva Ytong Lambda tl. 450mm + podlahové topení "zdroj tepelné čerpadlo"
Cena projektu
AP100 od 1 875 710,-  od 1 964 190,- 40 000,-
AP110 od 2 074 325,-  od 2 210 995,- 40 000,-
AP120 od 2 289 475,-  od 2 435 895,- 40 000,-
AP130 od 2 386 995,-  od 2 529 040,- 40 000,-
AP135 od 2 534 735,-  od 2 665 640,- 40 000,-
AP140 od 2 383 735,-  od 2 506 840,- 40 000,-
AP145 od 2 599 375,-  od 2 733 615,- 40 000,-
AP150 od 2 432 545,-  od 2 558 170,- 40 000,-
AP155 od 2 565 675,-  od 2 698 175,- 40 000,-
AP160 od 2 390 335,-  od 2 530 195,- 40 000,-
AP161 od 2 650 455,-  od 2 795 520,- 42 000,-
AP170 od 2 692 310,-  od 2 818 115,- 42 000,-
AP175 od 2 992 235,-  od 3 132 060,- 42 000,-
AP180 od 3 180 125,-  od 3 333 130,- 42 000,-
AP185 od 3 050 000,-  od 3 162 000,- 42 000,-
AP188 od 2 802 865,-  od 2 933 840,- 42 000,-
AP190 od 2 730 140,-  od 2 857 715,- 42 000,-
AP195 od 2 960 250,-  od 3 098 580,- 42 000,-

Typové rodinné domy - PATROVÉ

AP200 od 2 990 000,- od 3 097 600,- 44 000,-
AP220 od 3 042 440,- od 3 184 610,- 44 000,-
AP225 od 2 865 590,- od 2 999 495,- 44 000,-
AP230 od 3 112 150,- od 3 257 575,- 44 000,-
AP235 od 3 039 115,- od 3 198 305,- 44 000,-
AP240 od 3 570 365,- od 3 737 205,- 44 000,-
AP245 od 3 095 700,- od 3 229 840,- 44 000,-
AP250 od 3 409 820,- od 3 569 160,- 44 000,-
AP260 od 3 145 800,- od 3 292 800,- 44 000,-

Doplňkové stavby - GARÁŽE a KRYTÁ STÁNÍ

AP910 395 110,- 4 000,-
AP920 419 165,- 4 000,-
AP930 610 000,- 6 000,-
AP940 565 400,- 6 000,-
AP950 123 500,- 3 000,-
AP960 205 175,- 3 000,-

Změny v typovém projektu ZDARMA. Vizualizace domů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat prvky nadstandardu. Konečná cena je na vyžádání a předložení cenové nabídky.

Požadavky na energetickou náročnost budov se stavebním povolením od 1. 1. 2020.
V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) zavádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Termín budova s téměř nulovou spotřebou energie a vymahatelnost plnění parametrů tohoto typu budov jsou ukotveny v českém právu. Výsledkem postupného náběhu je stav, kdy všechny budovy, pro které je podána žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard BTNSE. Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platí od 1.1.2020.
Cena "Průkazu energetické náročnosti budov" od 3 000,- Kč.
Ceny projektových prací ČOV 3 000,- Kč.

Projektová dokumentace je včetně osazení na pozemku a napojení na inženýrské sítě.

V katalogové ceně není zahrnuto

  • terénní úpravy pozemku
  • zakládání na svahu, skále, atd.
  • přípojky inženýrských sítí
  • fasádní obklad - kámen/cihla
  • nutné zesílení konstrukcí v oblastech se zvýšeným zatížením sněhem
  • terasy, komunikace, chodníky, pergoly, markýzy
  • oplocení a pilíře PL a EL
  • kuchňská linka, svítidla, krbová kamna

Varianty řešení

Všechny materiály a detaily naší nabídky je možno variabilně podle přání zákazníka změnit po absolvováníkonzultační schůzky. Jedinou zásadou je dodržení statiky RD. Samozřejmostí je možnost změny vnitřní dispozice, barvy fasády, dodatečné zateplení, volby obkladů, barvy oken atd., popřípadě je možno rozšířit rozsah díla dle potřeby.

Možnost výstavby v třídě energetické náročnosti A, B

Standardní katalogové domy lze upravit tak, aby eneretická náročnost domů splňovala kritéria názkoenergetických staveb. V takových případech se využívá:

  • zlepšení tepelně technických parametrů obalových konstrukcí (stěny, střecha, odlaha, okna)
  • instalace solárních kolektorů, použití teplovzdušného vytápění s rekuperační jednotkou, instalace tepelného čerpadla
Stavíme nové sídlo společnosti