AP stavby s.r.o.

Ceník rodinných domů

Typové rodinné domy - BUNGALOVY

Typ Cena rodinného domu Cena projektu
AP100 od 1 685 275,- 40 000,-
AP110 od 1 858 815,- 40 000,-
AP120 od 2 063 910,- 40 000,-
AP130 od 2 138 900,- 40 000,-
AP135 od 2 266 700,- 40 000,-
AP140 od 2 131 665,- 40 000,-
AP145 od 2 324 500,- 40 000,-
AP150 od 2 175 315,- 40 000,-
AP155 od 2 294 365,- 40 000,-
AP160 od 2 125 905,- 40 000,-
AP161 od 2 355 615,- 42 000,-
AP170 od 2 396 355,- 42 000,-
AP175 od 2 663 315,- 42 000,-
AP180 od 2 883 900,- 42 000,-
AP185 od 2 695 655,- 42 000,-
AP188 od 2 494 765,- 42 000,-
AP190 od 2 551 530,- 42 000,-
AP195 od 2 634 845,- 42 000,-

Typové rodinné domy - PATROVÉ

AP200 od 2 667 325,- 44 000,-
AP220 od 2 708 000,- 44 000,-
AP225 od 2 550 590,- 44 000,-
AP230 od 2 770 045,- 44 000,-
AP235 od 2 742 475,- 44 000,-
AP240 od 3 177 895,- 44 000,-
AP245 od 2 727 100,- 44 000,-
AP250 od 3 035 000,- 44 000,-
AP260 od 2 800 000,- 44 000,-

Doplňkové stavby - GARÁŽE a KRYTÁ STÁNÍ

AP910 od 395 110,- 4 000,-
AP920 od 419 165,- 4 000,-
AP930 od 610 000,- 6 000,-
AP940 od 514 000,- 6 000,-
AP950 od 99 000,- 3 000,-
AP960 od 150 000,- 3 000,-

Změny v typovém projektu ZDARMA. Vizualizace domů jsou pouze ilustrativní a mohou obsahovat prvky nadstandardu. Konečná cena je na vyžádání a předložení cenové nabídky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platí od 27.2.2018.
Cena "Průkazu energetické náročnosti budov" od 3 000,- Kč.
Ceny projektových prací ČOV 3 000,- Kč.

Projektová dokumentace je včetně osazení na pozemku a napojení na inženýrské sítě.

V katalogové ceně není zahrnuto

  • terénní úpravy pozemku
  • zakládání na svahu, skále, atd.
  • přípojky inženýrských sítí
  • fasádní obklad - kámen/cihla
  • nutné zesílení konstrukcí v oblastech se zvýšeným zatížením sněhem
  • terasy, komunikace, chodníky, pergoly, markýzy
  • oplocení a pilíře PL a EL
  • kuchňská linka, svítidla, krbová kamna

Varianty řešení

Všechny materiály a detaily naší nabídky je možno variabilně podle přání zákazníka změnit po absolvováníkonzultační schůzky. Jedinou zásadou je dodržení statiky RD. Samozřejmostí je možnost změny vnitřní dispozice, barvy fasády, dodatečné zateplení, volby obkladů, barvy oken atd., popřípadě je možno rozšířit rozsah díla dle potřeby.

Možnost výstavby v třídě energetické náročnosti A, B

Standardní katalogové domy lze upravit tak, aby eneretická náročnost domů splňovala kritéria názkoenergetických staveb. V takových případech se využívá:

  • zlepšení tepelně technických parametrů obalových konstrukcí (stěny, střecha, odlaha, okna)
  • instalace solárních kolektorů, použití teplovzdušného vytápění s rekuperační jednotkou, instalace tepelného čerpadla
Stavíme nové sídlo společnosti