Novela stavebního zákona v roce 2024

27.6.2024

Rok 2024 přináší ve stavební legislativě České republiky významné změny. Novela stavebního zákona z roku 2024, má za cíl modernizovat a zjednodušit stavební procesy, zvýšit transparentnost a efektivitu a přispět k rychlejšímu rozvoji stavebnictví. Jaké jsou nejzásadnější změny, které novela přináší, a jaký je jejich dopad na stavebníky, investory a veřejnost?

novela stavebního zákona

Hlavní změny v novele stavebního zákona 2024

 1. Zrychlení stavebního řízení
  Jednou z nejvýznamnějších změn novely stavebního zákona 2024 je zrychlení stavebního řízení. Novela zavádí pevné lhůty pro rozhodování úřadů, což má výrazně zkrátit dobu potřebnou pro získání stavebního povolení. Nově bude lhůta pro vydání rozhodnutí 60 dní, v případě složitějších staveb pak 90 dní.

 2. Centralizace stavební agendy
  Novela předpokládá centralizaci stavební agendy spadající pod jeden úřad – Státní stavební úřad. Tento krok má zajistit jednotný přístup k povolování staveb a zamezit regionálním rozdílům v rozhodování.

 3. Digitalizace procesu
  Digitalizace stavebního řízení je další klíčovou novinkou. Veškeré žádosti a dokumentace budou podávány elektronicky prostřednictvím nového informačního systému. To zjednoduší komunikaci mezi stavebníky a úřady a sníží administrativní zátěž.

 4. Zjednodušené povolování staveb malého rozsahu
  Novela zavádí zjednodušený postup pro povolování staveb malého rozsahu, jako jsou rodinné domy nebo drobné stavby. Tyto stavby bude možné realizovat na základě ohlášení, což výrazně zrychlí celý proces.

 5. Zvýšené sankce za nelegální stavby
  V rámci novely se také zpřísňují sankce za nelegální stavby. Nově budou pokuty za nepovolenou výstavbu výrazně vyšší, což má odradit od pokusů o obcházení stavebního zákona.

A co to bude znamenat pro stavebníky a investory?

 • rychlejší a jednodušší povolovací proces - stavebníci a investoři budou těžit z rychlejšího a jednoduššího povolovacího procesu. Zkrácení lhůt a zavedení jednotného systému povolování zvýší předvídatelnost a efektivitu stavebních projektů.
 • nižší administrativní zátěž - digitalizace a zjednodušené postupy sníží administrativní zátěž spojenou s přípravou a podáváním žádostí. To znamená méně papírování a rychlejší vyřízení potřebných povolení.
 • vyšší transparentnost - centralizace a digitalizace procesů přispějí k vyšší transparentnosti. Stavebníci a investoři budou mít lepší přehled o stavu svých žádostí a proces bude snadněji kontrolovatelný.
 • nutnost přizpůsobení se novým pravidlům - na druhou stranu bude nutné přizpůsobit se novým pravidlům a systémům. To může vyžadovat určitý čas a investici do školení a vybavení pro práci s elektronickými systémy.
 • rychlejší realizace staveb - díky zrychlenému povolovacímu procesu lze očekávat rychlejší realizaci stavebních projektů, což může mít pozitivní dopad na dostupnost bydlení a rozvoj infrastruktury.

Chci dům na míru

Další krok k jednoduššímu bydlení

Novela stavebního zákona 2024 představuje významný krok směrem k modernizaci a zefektivnění stavebního řízení v naší republice. Rychlejší a transparentnější procesy, digitalizace a centralizace přinesou řadu výhod pro stavebníky, investory i širokou veřejnost. Ačkoli adaptace na nové postupy může vyžadovat určitou dobu, dlouhodobé přínosy ve formě zjednodušení a zrychlení stavebních procesů jsou nesporné.

Díky novele se české stavebnictví přiblíží moderním standardům, což podpoří rozvoj infrastruktury a zlepší kvalitu života v zemi.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

4